Dyr som tar strømmen

Når nettene blir lange og kulda setter inn … Hvert år forårsaker dyr rundt 150 strømbrudd i Hafslund Netts strømnett, og spesielt på denne tiden av året ser man et relativt stort antall mindre dyr som tar seg inn i nettstasjoner og kortslutter strømmen.

– Små gnagere som mus og rotter er nok de hyppigste gjestene i våre anlegg, sier Kjersti Kirkeby, informasjonssjef i Hafslund Nett. – Men også andre dyr tar seg en tur innom våre anlegg og forårsaker strømbrudd – enten i form av korte blink, eller de forårsaker mer langvarige utfall.

Bever
– I løpet av de siste fem årene har vi hatt 20 strømbrudd som har vært forårsaket av bevere som har felt trær over luftledninger. Tilfellene har vært spredt i hele 10 ulike kommuner i vårt område, så det tyder på en god beverbestand, sier Kirkeby. – Siden beveren nøyer seg med å felle trær over ledningene, kommer den ikke selv til skade under hendelsen, og den er bestandig forduftet når vi ankommer feilstedet, sier hun.    

Ekorn
Et annet dyr som ofte forårsaker strømbrudd, men som ikke er like heldig som beveren, er ekornet. De omkommer dessverre. I løpet av de siste fem årene har det vært 30 utfall der årsaken har vært ekorn. Halvparten av utfallene forårsaket av ekorn finner sted i Asker og Bærum.

Fugler

Når det gjelder fugler er det oftest kråke, due, skjære og måke som kommer borti strømførende komponenter og forårsaker kortslutning. Mer sjeldent dreier det seg om ravn, svane, røy eller ugle.

Nettet utsatt for hakkespetter

En annen type fugl som volder skade som igjen kan føre til strømbrudd er hakkespetten. To av tre norske nettselskaper er plaget av at hakkespetten lager hull i tremastene. Dette er et problem, siden hakkespetthull gir dårligere mekanisk kapasitet og redusert personsikkerhet. Og det følger kostnader med hakkespettens herjinger - til beskyttelsestiltak, samt til reparasjon av og utskifting av stolper. Hafslunds tremaster er også utsatt for hakkespetter i større eller mindre grad.

Spesielle dyr

– Av og til blir vi overrasket når vi finner mer uvanlige dyr som har tatt strømmen, sier Kirkeby. I Asker var det for et par år siden strømløst en times tid midt på dagen fordi en buorm hadde tatt seg inn i en nettstasjon og forårsaket kortslutning. Og under en flom i oktober noen år tilbake ble det funnet en død gjedde i en nettstasjon som lå i vannkanten på Vansjø i Råde, forteller hun.

Katter med ni liv

– Mens de fleste små dyr og fugler må bøte med livet i møtet med strømførende komponenter, opplever vi til vår glede at det ligger noe i ordtaket om at katten har ni liv, sier Kirkeby. – For et års tid siden hadde en katt klart å ta seg inn i en nettstasjon på Hasle hvor den forårsaket strømbrudd. Da mannskapet tok seg inn i nettstasjonen møtte de til sin overraskelse en høyst levende katt. Det ble riktignok påpekt at den nå kun hadde åtte liv igjen, sier Kirkeby.

– Det er også blitt reddet katter. I mars i år fikk vi melding om at det satt en katt på en transformator i Gamle Trondheims vei i Skedsmo. Vi koplet da ut strømmen for å redde katten.

– Det var ellers et tilfelle noen år tilbake – da fikk vi inn en melding om at det var en død katt på en ledning til Liastua på Stovner. Det viste seg imidlertid å være en mår, sier Kirkeby.

Til ulempe for kundene og dyrt for Hafslund Nett

Hafslund Netts beregninger tilsier at rundt 90 000 kunder hvert år opplever strømbrudd som er forårsaket av dyr. Mange av disse strømstansene er kortvarige, og da mistenker man at fugl har vært borti kraftlinjene. Andre ganger blir strømbruddet mer langvarig, fordi mannskaper må ut og feilsøke for å finne årsaken til strømbruddet og få strømmen tilbake. Da oppdager man ikke sjeldent små dyr som har kommet borti strømførende linjer og anlegg.

– Avbruddene er en ulempe for kundene, og de er også kostbare for Hafslund Nett. Vi regner med at vi betaler rundt 2 millioner kroner hvert år i KILE som følge av strømbrudd som er forårsaket av dyr, sier Kirkeby. – Da er det i det minste en trøst å vite at bevere og katter som regel kommer godt ut av det hele, avslutter hun.

Bilde: Mus_strømbrudd Jordal.jpg

Bildetekst: Denne lille musa gjorde det mørkt for drøye 1000 kunder på Jordal i Oslo en times tid tidligere i november i år.

Bilde: Hakkespetthull1.jpg

Bildetekst: Her har en hakkespett hakket seg tvers gjennom en stolpe ved Langlidammen i Nordmarka.

Bilde: Bever.jpg

Bildetekst: 26. september i fjor felte en bever et tre over et linjestrekk like sør for Skårer i Lørenskog og gjorde flere enn 200 kunder strømløse i en snau time.

Bilde: Rotte.jpg

Bildetekst: Denne rotta sørget for at over 200 kunder i Oslo var strømløse en times tid i oktober.

Bilde: Due.jpg

Bildetekst: Hafslund Nett er plaget av at ulike typer fugl bygger rede i mastene. Denne dua ble fjernet etter helikopterflyging i august 2011, før den fikk gjort noe ugagn.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker