Eltel Networks vant installasjonsanskaffelsen

- Skal montere 630 000 automatiske strømmålere for Hafslund Nett

Hafslund Nett har inngått kontrakt med Eltel Networks as om å bytte ut 630 000 strømmålere i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund skal bytte alle dagens strømmålere til automatiske strømmålere innen 1.1.2019.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt fristen for innføring av automatiske strømmålere (AMS) til 1. januar 2019. I slutten av februar 2015 offentliggjorde Hafslund Nett at den finske leverandøren Aidon var valgt som leverandør av selskapets nye automatiske målerne. Nå er det klart at Eltel skal bytte ut den største andelen av strømmålerne – direktemålte strømmålere.

– Eltel Networks har tilbudt en gjennomarbeidet og effektiv løsning med gode kommersielle betingelser for installasjon av strømmålere i alle direktemålte anlegg, sier Kristin Lian, konserndirektør for Hafslund Nett.

– Eltel Networks har erfaring fra tilsvarende prosjekter fra tidligere, både i omfang og innhold. Eltel Networks viste god forståelse av, og tilnærming til, prosjektgjennomføringen. Prosjektorganisasjonen består av mange erfarne ressurser, og de presenterte en detaljert prosjektplan med tydelige ansvarsområder, realistiske tidslinjer og leveranser, sier Lian. – Eltel Networks leverte også det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, avslutter Lian

Byttet av strømmålere i direktemålte anlegg avsluttes i løpet av fjerde kvartal 2018.

– Vi er svært fornøyd med å bli valgt som installatør av nye målere hos Hafslund Netts kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Vi ser frem til å ta fått på oppgaven sammen med Hafslund Nett og er sikre på at vi sammen skal levere et suksessfullt prosjekt. Eltel Networks AS har erfaring fra de andre nordeuropeiske landene og vil med dette opprettholder sin posisjon som markedsleder i Nord-Europa når det kommer til installasjon av smarte målere, sier Ronny Brudeseth, Direktør El Distribusjon.

Det er forventet at Hafslund Nett inngår kontrakt vedrørende bytte av strømmålere i indirektemålte anlegg (ca. 37.000 målere) og installasjon av kommunikasjonsinfrastruktur og nettstasjonsovervåkning i uke 15.

Anskaffelsen er gjennomført i henhold til forsyningsforskriften § 11 - 3.

Fra venstre: Silvano Bilich – prosjektleder AMS utrullingsprosjekt Eltel Networks, Sami Peippo – ansvarlig AMM Eltel Networks, Hans Lennart Fransson – Delprosjektleder Installasjon Hafslund Nett, Sigurd Kvistad – prosjektleder Hafslund Netts AMS-prosjekt, Ronny Brudeseth, Direktør El Distribusjon Eltel Networks og Kristin Lian – konserndirektør Hafslund Nett.

Ronny Brudeseth, Direktør El Distribusjon Eltel Networks og Kristin Lian – konserndirektør Hafslund Nett.

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Defence, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Storbritannia.

Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 8500 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,15 milliarder euro i 2013.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eltel Networks AS
Ronny Brudeseth, Direktør El Distribusjon
Ronny.Brudeseth@eltelnetworks.com
Mobil 90898733

Hafslund ASA
Truls E. A. Jemtland, Kommunikasjonsdirektør

Truls.jemtland@hafslund.no
Mobil 92029480

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia