Enkle råd mot farlig lyn

Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nær og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og redusere faren for brann i boligen din.

Juli og august er de to mest lyn-utsatte månedene i året. Hvert år mottar forsikringsselskapene rundt 5000 skademeldinger som følge av lynnedslag. I tillegg registreres det årlig om lag 3000 branner i Norge som følge av lynnedslag. Kanskje det mest skremmende – lyn og torden kan sette huset ditt i brann flere måneder etter at uværet er over. Sør- og Øst-Norge er mest utsatt for skadevoldende lynnedslag. Med andre ord Hafslund Netts kunder bør være spesielt påpasselige.

Overstrømmer kan snike seg inn i huset ditt

Lyn fører ofte til overspenninger på elektrisitetsnettet. Overspenningene vandrer langs ledningsnettet og kan komme inn i huset ditt og skade elektriske apparater og den elektriske installasjon, og i verste fall føre til brann. Mest utsatt er områder med mye luftledninger, da kabler i bakken sjeldent blir utsatt for lyn.

Installer grov- og finvern

Det enkleste rådet for å beskytte elektriske apparater er å trekke ut støpslene når uværet nærmer seg eller når du reiser på ferie. Men for å være på den sikre siden bør man installere overspenningsvern. Med overspenningsvern slipper du å bekymre deg for brann og skader på utstyr. Du trenger heller ikke å trekke ut støpslet i tordenvær, for så å programmere om klokker og andre innstillinger på apparatene når du setter i støpslet igjen. Du bør ha et grovvern (overspenningsvern) som monteres i sikringsskapet og beskytter mot de større spenningspulsene. I tillegg bør du ha et finvern foran utsatte apparater som for eksempel tv og datautstyr. Et grovvern må monteres av en godkjent installatør, mens et finvern plugger du selv rett i stikkontakten. Husk at kontakten må være jordet, hvis ikke har ikke finvernet noen effekt! Vernene du benytter bør være FG-godkjent (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd).

Sjekk selv

Du kan selv sjekke om du har overspenningsvern i boligen din, dersom dette er riktig dokumentert. Informasjon om dette er installert skal fremgå av kursfortegnelsen som gjerne er montert på innsiden av døren til sikringsskapet. Prisen på montering av overspenningsvern ligger på rundt 5000 kroner. Finvern som plugges direkte i stikkontakten, koster 500–600 kroner. 

Les mer på https://www.hafslundnett.no/kunde/lyntips/15431

For ytterligere informasjon kontakt: Hafslund Nett ved kommunikasjonssjef Morten Schau på telefon 900 94 222 eller på e-post morten.schau@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker