Fjernvarmeleveransene i Oslo er nå tilbake

Fjernvarmeleveransene i Oslo er nå gjenopprettet. I løpet av natten er skadene på fjernvarmeledningene reparert, vannfyllingen er fullført og vannet er varmet opp. Med unntak av noen kunder i områdene Østensjø og Bryn, har alle fått varmeforsyningen tilbake. Fordi bygninger har vært nedkjølt, kan det ta noe lengre tid å få opp varmen i enkelte bygg.

– De siste skadene på fjernvarmenettet ble reparert i løpet av natten, vi har fått fylt opp rørene med vann, og vi har fått opp varmen i systemet, sier informasjonssjef i Hafslund Truls Jemtland. – Det vil kunne ta noe tid før alle får normal varme tilbake i leilighetene sine. Det skyldes at veggene i enkelte bygg tar lengre tid å varme opp når de har vært nedkjølt.

Fjernvarmeleveransene er fortsatt ikke helt tilbake i områdene Østensjø og Bryn, men også her vil varmeforsyningen være gjenopprettet i løpet av dagen.

– Vi er tilfreds med at kundene nå får varmen tilbake. Samtidig vil vi beklage de ulempene manglende fjernvarmeleveranse de siste dagene har medført for kundene våre, sier Jemtland.

Hafslund vil nå gjennomgå hendelsesforløpet og erfaringene fra denne hendelsen med sikte på å unngå at noe liknende skal kunne skje igjen.

Fakta

Ved 14-tiden onsdag oppdaget Hafslund Varme en lekkasje i fjernvarmenettet i Oslo. Kort tid etterpå meldte en entreprenør en skade på fjernvarmerøret i Akersgata i forbindelse med forberedelser til riving av et bygg. Skaden medførte at mer enn 4 000 kubikkmeter vann lekket ut av fjernvarmenettet. På formiddagen torsdag ble det avdekket ytterligere en lekkasje i fjernvarmenettet. Senere på dagen ble en tredje lekkasje funnet. Lekkasjene var følgeskader av skaden i Akersgata. Skadestedene ble isolert, og etterfyllingen og oppvarmingen av fjernvarmenettet ble gjenopptatt.

For ytterligere informasjon: informasjonssjef Truls Jemtland, tlf 920 29 480, e-post truls.jemtland@hafslund.no
eller
kommunikasjonsdirektør Johan Chr. Hovland, tlf 917 63 491, epost johan.hovland@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker