Forsvarsbygg valgte Hafslund Strøm - Hafslunds største strømavtale noensinne

Hafslund Strøm inngikk nylig en stor avtale med Forsvarsbygg og Politi- og lensmannsetaten. Avtalen innebærer totalansvaret for rådgivning, forvaltning og levering av 650 GWh årlig fra 1. juli i år og til og med 2016. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn 50.000 gjennomsnittlige Oslo-boliger.

Kontrakter på denne størrelsen er ikke hverdagsmat, sier Frode Otnes, stolt administrerende direktør i Hafslund Strøm.

Klar vinner
Verdien på avtalen er cirka 200 millioner kroner årlig og omfatter 1300 anlegg for Forsvarsbygg og 350 anlegg for Politiet. – Volumet spiller en stor rolle for å tjene penger i vår bransje, ettersom marginene er så små. Samtidig er vi meget stolte av å ha vunnet avtalen med begrunnelsen at vi både hadde lavest pris og høyest kompetanse, sier Otnes.

– Vi valgte Hafslund Strøm fordi de i henhold til våre kriterier framsto som klar vinner blant de totalt seks tilbyderne, sier Petter Brechan Aas i Forsvarsbygg. Siden volumet er stort, er både Forsvarsbygg og Politiet avhengig av god håndtering av alt fra relevante avgiftsspørsmål og balanse til energioppfølging.

Gunstig pris til kundene
Hafslund har sin egen krafthandelsvirksomhet i konsernet, som utfører handel i spotmarkedet, handel med elsertifikater, finansiell sikringshandel og krafttrading. Otnes mener at denne virksomheten er en viktig del av tilbudet de har gitt Forsvarsbygg. – Vi kan oppnå en gunstigere strømpris for våre kunder gjennom god handel til riktig tid. Det er derfor spesielt gledelig å bli vurdert til å være klart best på kompetanse, etter at ha brukt mange år på å bygge opp et av Nordens beste forvaltningsmiljøer.


For mer informasjon, ta kontakt med:
Katarina Finneng, informasjonssjef Hafslund Marked, tlf 950 25 685
Petter Brechan Aas, Forsvarsbygg, tlf 481 32 668
Kristian Strøm, seniorrådgiver Politiets data- og materielltjeneste, tlf 488 88 229


FAKTA
650 GWh er det samme som 650 millioner kWh. En vanlig husholdning i Norge bruker cirka 20.000 kWh i året. 650 GWh tilsvarer halvparten av årsproduksjonen i Hafslunds kraftverk Vamma, som er Norges største elvekraftverk. 650 GWh tilsvarer også strømforbruket til mer enn 50.000 Oslo-boliger, hvor mange er leiligheter.

Hafslund leverer kraft i både Norge og Sverige og er Norges største strømleverandør. Hafslund Strøm inngår i forretningsområdet Marked, som består av virksomhetsområdene strømsalg, fakturaservice og kundesenter. Totalt sett oppnådde Hafslund Marked et driftsresultat på 364 millioner kroner i 2012, med en omsetning på 5,5 milliarder kroner. Oslo kommune er største eier av Hafslund.

Sitat fra tildelingsbrevet: "Hafslund Strøm AS har tilbudt den laveste prisen, og er samtidig rangert som nummer en i konkurransen i forhold til kriteriet 'kompetanse hos tilbud person'. Hafslund Strøm AS fremstår dermed som klar vinner av konkurransen."

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker