GENERALFORSAMLING - ÅRSREGNSKAP, UTBYTTE FOR 1999 OG VALGAv selskapets aksjer var totalt 81.586.536 aksjer representert, hvorav 60.865.936 A-aksjer med stemmerett og 20.720.600 B-aksjer.

Det fremlagte årsoppgjør for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig fastsatt. Generalforsamlingen vedtok å dele ut et utbytte for 1999 på kr. 1,20 år aksje. Utbyttet utbetales 25. mai 2000.

Ellers godkjente generalforsamlingen revisors godtgjørelse for 2000 og vedtok at honorarene for 2000 til bedriftsforsamlingens medlemmer skulle være uforandret fra 1999.

Etter forslag fra styret, vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å foreta erverv av egne B-aksjer. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 11.463.420, tilsvarende 10% av selskapets aksjekapital.

Etter forslag fra valgkomiteen ble Hans Halvorsen, Ragnar Søegaard og Olaug Svarva gjenvalgt som medlemmer av bedriftsforsamlingen for to år. Hans Erik Horn og Tor-Odd Berntsen ble valgt som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen.
Etter forslag fra Oslo Energi Holding ble Gunn Oland og Reidar Leiro valgt som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen for 1 år med 32.935.033 stemmer. Det ble avgitt 27.930.025 stemmer for valgkomiteens forslag på Annie Blakstad og Svein R. Hagen.
Etter vedtak på fjorårets generalforsamling, er bedriftsforsamlingen utvidet fra åtte til ti aksjonærvalgte medlemmer.

Som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen ble Christian Furuholmen, Ellen Christine Christiansen, Annie Blakstad, Svein R. Hagen og Mats Fagerlund valg.

Borger Lenth trakk seg fra valgkomiteen. Generalforsamlingen valgte Øyvind Refsnes og Karl Johan Thorsen som medlemmer av valgkomiteen.

Under generalforsamlingen opplyste styreleder Johan Fr. Odfjeld og styremedlem Finn Kristensen at de trekker seg fra styret som en følge av at forslaget om å fusjonere Hafslund ASA og Elkems Kraftdivisjon ble nedstemt. Det ble referert brev fra styremedlemmene Arne Norheim og Terje Thon, som også trekker seg fra styret ut fra samme begrunnelse.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner