Gode råd når det tordner

Er du engstelig for at lyn og torden skal forårsake strømbrudd og skader på elektrisk utstyr hos deg i sommer? På Hafslund Netts hjemmesider finner du gode tips om hvordan du kan beskytte deg best mulig.

Her er noen enkle tips til hva du kan gjøre dersom du er redd for at lyn og torden skal forårsake strømbrudd eller skader på elektrisk utstyr hos deg.

Skal du reise bort, er det en enkel og grei forsikring å trekke ut støpselet til utstyr som ikke trenger å være tilknyttet strømnettet når du er på ferie. Utstyr som er frakoplet strømnettet blir ikke ødelagt av lyn og torden. For utstyr som er tilknyttet antenneanlegg, er det lurt også å ta koble fra antenneledningen.

Har du følsomt elektronisk utstyr som ikke tåler avbrudd i strømforsyningen? Da bør du investere i egne løsninger. Ta kontakt med din pc-/tv-forhandler eller forhandlere av sikkerhetsløsninger og spør hva de anbefaler av utstyr for ditt behov.

Lyn og torden gjør at luften er ladet med elektrisitet. Denne elektrisiteten prøver å finne veier til jord. Noen ganger går den via strømkabler, gjennom hus, og via husholdningsapparater til jord. Slike overspenninger kan forårsake umiddelbare skader på elektriske apparater, eller skader på disse som først dukker opp etter en stund.

Du kan sikre deg mot slike overspenninger ved å montere overspenningsvern i sikringsskapet. Ta en sjekk i sikringsskapet og kontakt med din lokale elektriker dersom du er usikker på om din bolig er godt nok sikret.

Selv om det er montert overspenningsvern, er man imidlertid ikke 100 prosent sikret mot skade på utstyr dersom lynet først slår ned. Så det beste rådet – og det enkleste – er å trekke ut støpslet på elektriske apparater som ikke må være tilkoplet strøm.

Ytterligere informasjon: Informasjonssjef Kjell Stamgård, Hafslund – telefon 901 234 135, e-post kjell.stamgard@hafslund.no

Les mer på www.hafslundnett.no

Tags:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker