Hafslund - Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012

Vedlagt følger analytikerpresentasjonen for 3. kvartal 2012.

Resultatpresentasjonen vil bli avholdt i dag klokken 09.00 på Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144 på Skøyen i Oslo.

Hafslund ASA
Oslo, 25. oktober 2012

Les rapporten i bla-utgave på: www.hafslund.no/rapport

Dokumenter og linker