Hafslund – Betinget vedtak om fisjon

Det vises til børsmeldinger 26. april 2017, hvor det ble annonsert at Oslo kommune, gjennom et nytt heleid selskap, vil fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hafslund ASA. I forbindelse med frivillig tilbud og tvangsinnløsning har Oslo kommune og Fortum bedt Hafslund ASA om å tilrettelegge for en framtidig fisjon av Hafslund ASA. Gjennomføring av fisjonen er betinget av at alle Hafslund ASA-aksjer er overtatt av nytt heleid selskap etablert av Oslo kommune, noe som er forventet å skje rundt 1. august 2017. Fisjonen vil ikke ha betydning for dagens aksjonærer.

Styret i Hafslund ASA har på denne bakgrunn i dag vedtatt en fisjonsplan for Hafslund ASA, samt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å godkjenne fisjonsplanen.

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes på Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144, 0277 Oslo, tirsdag 20. juni 2017 kl. 17.00.

Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen og fisjonsplanen vil bli sendt selskapets aksjonærer den 18. mai 2017. Dokumentene vil fra samme tidspunkt kunne lastes ned fra www.hafslund.no.

Hafslund ASA
Oslo, 15. mai 2017

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations

tel: +47 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.