Hafslund - Ekstraordinær generalforsamling 20. juni 2017

Hafslund ASA avholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag 20. juni 2017.

Signert protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til fisjon av Hafslund ASA og tilhørende vedtektsendringer. Fisjonen og vedtektsendringene er betinget av at Oslo kommune, gjennom et heleid selskap, gjennomfører det tidligere annonserte oppkjøpet og blir eneste aksjonær i Hafslund ASA.

Hafslund ASA
Oslo, 20. juni 2017

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations,

tel: 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no