Hafslund - Emisjon av sertifikatlån

Hafslund ASA har emittert et sertifikatlån på NOK 300 millioner med forfall 10. juni 2016, kupong 3 mnd. Nibor + 25 bsp.

Hafslund ASA
Oslo, 8. juni 2015

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135