Hafslund – Endelig resultat av frivillig tilbud fraOslo Energi Holding AS i Hafslund ASA

Det vises til børsmelding av 28. juli 2017 vedrørende foreløpig resultat av frivillig tilbud fremsatt av Oslo Energi Holding AS om å erverve samtlige aksjer i Hafslund ASA.

Etter endelig registrering av aksepter, er akseptnivået i tilbudet 105 838 067 A-aksjer og 66 562 710 B-aksjer, hvilket utgjør 91,69 prosent av stemmene og 88,33 prosent av aksjekapitalen i Hafslund ASA.

Oppgjør i det frivillige tilbudet er forventet å finne sted 3. august 2017.

Ved gjennomføring av oppgjøret i det frivillige tilbudet vil Oslo Energi Holding AS bli eier av aksjer som representerer mer enn 90 prosent av stemmene i Hafslund ASA og vil følgelig ha rett til å gjennomføre tvungen overføring av resterende aksjer. Oslo Energi Holding AS bekrefter sin intensjon om å gjennomføre slik overføring og forventer at den vil kunne finne sted 3. august 2017. Ytterligere informasjon vil bli gitt i tide.

Oslo, 31. juli 2017

For ytterligere informasjon:

Pareto Securities Corporate Finance. Telefon +47 22 87 87 00.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner