Hafslund – Foreløpig årsresultat og resultat 4. kvartal 2015: Solid drift og resultatvekst

Hafslund oppnådde i 2015 et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 2920 millioner kroner, en forbedring på 125 millioner fra 2014. Resultat etter skatt ble 1284 millioner, en fremgang på 28 prosent fra året før. Fremgangen skyldes hovedsakelig solid drift i alle forretningsområdene, og det gode resultatet kommer på tross av historisk lave kraftpriser. Styret foreslår et utbytte på 3 kroner per aksje.

Hafslund hadde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) i 4. kvartal 2015 på 796 millioner kroner, en forbedring på 36 millioner fra samme kvartal i 2014. Gode resultater i forretningsområdene Varme og Nett mer enn oppveier for lavere kraftproduksjon og kraftpriser enn i 4. kvartal 2014.

– Både årsresultatet og resultatet for 4. kvartal 2015 viser at det kontinuerlige arbeidet med driftsforbedringer i hele organisasjonen gir resultater. Det er spesielt hyggelig at vi oppnår en god resultatutvikling i et år der kraftprisene ikke har vært lavere siden 2001, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter.

Etter kjøpet av distribusjonsnett med 100.000 nettkunder i Østfold i 2014, utgjør nå nettvirksomheten 50 prosent av engasjert kapital i konsernet. Driftsresultatet før avskrivinger (EBITDA) i 4. kvartal for nettvirksomheten var 403 millioner kroner, og 1388 millioner i 2015, en fremgang på henholdsvis 6,6 og 5,6 prosent.

Integrasjonen etter oppkjøpet av nettvirksomhet i Østfold ble fullført i 2015, og er forventet å gi en årlig synergieffekt på 45 millioner kroner i 2016, økende til 60 millioner årlig etter utrulling av AMS i 2019.

Forberedelsene til installasjonen av 700.000 automatiske strømmålere (AMS) pågår for fullt. Til høsten starter full utrulling med om lag 1000 målere per dag, og går frem til siste halvår 2018.

– Innføringen av AMS vil bidra til en betydelig modernisering og automatisering, samt gi kundene bedre informasjon om eget forbruk. Sammen med betydelige investeringer i nettanlegg for å møte befolkningsveksten i Østlandsområdet, blir det totalt en betydelig økning i investeringene i nettområdet, sier konsernsjef Ruyter.

Hafslund Varme leverte et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 383 millioner kroner i 2015, en økning fra 277 millioner i 2014. Også kvartalsresultatet viste betydelig fremgang fra samme kvartal året før, blant annet som følge av kontinuerlig fokus på å produsere den fjernvarmen det er behov for med de til enhver tid rimeligste fornybare energikildene. Nedgangen i kraftprisen, som inngår i prisgrunnlaget for fjernvarmeleveranser til kundene, oppveies for en del av sikringshandler.

Hafslunds vannkraftvirksomhet hadde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 428 millioner kroner i 2015, ned fra 599 millioner i 2014. Nedgangen skyldes nær 5 prosent lavere kraftproduksjon, og en spotpris i prisområdet NO1 som var 5 øre/kWh lavere enn i 2015. Sikringshandler bidrar positivt til resultatet.

Forretningsområdet Marked hadde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 523 millioner kroner i 2015, en økning på 39 millioner fra 2014. Resultatet i 4. kvartal 2015 ble 67 millioner. Resultatet reflekterer høyere strømmarginer, økt salg av fordelsprodukter, og lavere driftskostnader for den norske strømsalgsvirksomheten. I 2015 er det gjennomført betydelige kostnadsforbedringstiltak i de norske virksomhetene, i tillegg til at det er etablert en ny driftsorganisasjon i Sverige og Finland for å tilrettelegge for kundevekst. Med en kundevekst på 5000 i kvartalet har Marked 1.050.000 kunder ved utgangen av 2015.

I børsmelding av 9. desember i fjor annonserte Hafslund at det var igangsatt arbeid med utskillelse og mulig børsnotering av strømsalgsvirksomheten. En utskillelse og et bredere eierskap vil bidra til ytterligere styrking av virksomhetens vekstmuligheter.

– Etter en eventuell børsnotering av Hafslund Marked vil vi ha etablert to sterke energiselskaper. Hafslund Marked vil være rustet for å realisere selskapets nordiske vekststrategi. Hafslund vil videreføre organisk og strukturell vekst innen produksjon og infrastruktur for fornybar energi, spesielt gjennom de pågående investeringsprosjektene i Nett og det nye kraftverket i Vamma, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA

Oslo, 3. februar 2016

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post heidi.ulmo@hafslund.no
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland, tlf. 917 63 491, e-post johan.hovland@hafslund.no
Leder Finans og investor relations, Martin S. Lundby, tlf. 416 14 448, e-post martin.lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker