Hafslund - Gjennomfører ikke børsnotering av strømsalgsvirksomheten i 2016

I børsmelding 9. desember 2015 kommuniserte Hafslund oppstart av arbeidet med å skille ut og mulig børsnotere konsernets strømsalgsvirksomhet, Hafslund Marked, med en ambisjon om å gjennomføre en børsnotering i løpet av 2016.

Majoritetsaksjonær Oslo kommune har meddelt Hafslunds styre og ledelse at de ikke ønsker at Hafslund gjennomfører endringer i eierskapet til strømsalgsvirksomheten nå.

- Byrådet ønsker å vurdere en slik endring i Hafslunds virksomhet i sammenheng med Oslo kommunes samlede eierskapsstrategi, som også innebefatter energisektoren, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Styret i Hafslund ASA har derfor besluttet å avslutte arbeidet med å børsnotere strømsalgsvirksomheten i 2016.

- Styrets beslutning er en naturlig konsekvens av et så klart ønske fra selskapets majoritetsaksjonær, sier styrets leder, Birger Magnus.

Arbeidet med å tilpasse organisasjonen for å møte fremtidige rammevilkår, samt arbeidet med å forfølge strømsalgsvirksomhetens Nordiske vekststrategi, fortsetter, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund ASA
Oslo, 21. april 2016

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland, tlf. 917 63491, epost: johan.hovland@hafslund.no

Konserndirektør Økonomi og Finans, Heidi Ulmo, tlf. 90919325, epost: heidi.ulmo@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.