Hafslund - Gjennomfører ikke børsnotering av strømsalgsvirksomheten i 2016

I børsmelding 9. desember 2015 kommuniserte Hafslund oppstart av arbeidet med å skille ut og mulig børsnotere konsernets strømsalgsvirksomhet, Hafslund Marked, med en ambisjon om å gjennomføre en børsnotering i løpet av 2016.

Majoritetsaksjonær Oslo kommune har meddelt Hafslunds styre og ledelse at de ikke ønsker at Hafslund gjennomfører endringer i eierskapet til strømsalgsvirksomheten nå.

- Byrådet ønsker å vurdere en slik endring i Hafslunds virksomhet i sammenheng med Oslo kommunes samlede eierskapsstrategi, som også innebefatter energisektoren, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Styret i Hafslund ASA har derfor besluttet å avslutte arbeidet med å børsnotere strømsalgsvirksomheten i 2016.

- Styrets beslutning er en naturlig konsekvens av et så klart ønske fra selskapets majoritetsaksjonær, sier styrets leder, Birger Magnus.

Arbeidet med å tilpasse organisasjonen for å møte fremtidige rammevilkår, samt arbeidet med å forfølge strømsalgsvirksomhetens Nordiske vekststrategi, fortsetter, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund ASA
Oslo, 21. april 2016

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland, tlf. 917 63491, epost: johan.hovland@hafslund.no

Konserndirektør Økonomi og Finans, Heidi Ulmo, tlf. 90919325, epost: heidi.ulmo@hafslund.no