Hafslund - Informasjon vedrørende restruktureringen av Hafslund

Report this content

Oslo kommune har på sine websider publisert en melding med nærmere informasjon om den annonserte restruktureringen av Hafslund. Informasjonen er å finne på www.oslo.kommune.no.

Hafslund ASA,
Oslo, 3. mai 2017