Hafslund – Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA

Det vil bli holdt ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA tirsdag den 20. juni 2017 på Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144, 0277 Oslo, kl. 17:00 CEST. Formålet er å behandle fisjonsplanen som var annonsert 15. mai 2017.

Vedlagt ligger innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen med vedlegg. Dokumentene kan også lasts ned fra: www.hafslund.no. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling sendes til aksjonærene i dag.

Hafslund ASA
Oslo, 18. mai 2017

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Martin Lundby, Head of Finance and IR, tlf: +47 416 14 448, email: Martin.Lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.