Hafslund – Innkalling til obligasjons- og sertifikateiermøter

Nordic Trustee ASA innkaller til obligasjons- og sertifikateiermøter 27. juni 2017 for Hafslund ASA.
Vedlagt følger:

  • Brev av 13. juni 2017 fra Nordic Trustee ASA angående innkalling til obligasjons- og sertifikateiermøter.

  • Hafslund - Presentation to bond investors June 2017.

  • Byrådsak 72/17 Oslo kommunes eierskap i energisektoren.

Hafslund ASA
Oslo, 13. juni 2017

For ytterligere informasjon:
Heidi Ulmo, Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), tel.
+47 909 19 325, epost: Heidi.Ulmo@Hafslund.no
Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations, tel: +47 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.