Hafslund – Innleder arbeid med utskillelse og mulig børsnotering av strømsalgsvirksomheten

Hafslund har besluttet å starte arbeidet med utskillelse og en mulig børsnotering av konsernets strømsalgsvirksomhet, Hafslund Marked. En utskillelse og et bredere eierskap vil bidra til ytterligere styrking av virksomhetens vekstmuligheter.

Strømselskapene i Hafslund Marked har over 1 million person- og bedriftskunder i Norge, Sverige og Finland. Strømproduktene markedsføres under flere merkenavn, herunder Hafslund Strøm, NorgesEnergi, SverigesEnergi, Göta Energi og Kotimaan Energia.

– Hafslund Marked har opparbeidet en solid markedsposisjon som den femte største strømleverandøren i Norden, med stabile og solide resultater. En børsnotering av Hafslund Marked vil gi selskapet direkte tilgang til aksjemarkedet, og understøtte selskapets nordiske vekststrategi, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter

Energisektoren står foran betydelige endringer i rammevilkårene i årene fremover. Innføring av nye automatiske målere (AMS) for alle nettkunder og en nasjonal elhub vil gjøre skillet mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet enda tydeligere.

Strømsalgsvirksomheten har en annen verdikjede og et annet geografisk nedslagsfelt enn Hafslunds øvrige virksomhet. Stordriftsfordelene innen strømsalg vil øke ytterligere.

– Et selvstendig Hafslund Marked vil kunne rendyrke forretningsmodellen, styrke konkurransekraften og vekstmulighetene, og gjøre virksomheten enda bedre i stand til å møte endringer i markedet, sier visekonsernsjef i Hafslund og konserndirektør Marked Kari Ekelund Thørud.

Gitt hensiktsmessige markedsforhold har Hafslund som ambisjon å gjennomføre en børsnotering i løpet av 2016.

–En børsnotering vil tilby potensielle aksjonærer en rendyrket aksje innen strømsalg, samt bedre synliggjøre verdiene i Hafslund-konsernets kapitaltunge virksomhetsområder, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund ASA
Oslo, 9. desember 2015

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no