Hafslund – Innleder arbeid med utskillelse og mulig børsnotering av strømsalgsvirksomheten

Hafslund har besluttet å starte arbeidet med utskillelse og en mulig børsnotering av konsernets strømsalgsvirksomhet, Hafslund Marked. En utskillelse og et bredere eierskap vil bidra til ytterligere styrking av virksomhetens vekstmuligheter.

Strømselskapene i Hafslund Marked har over 1 million person- og bedriftskunder i Norge, Sverige og Finland. Strømproduktene markedsføres under flere merkenavn, herunder Hafslund Strøm, NorgesEnergi, SverigesEnergi, Göta Energi og Kotimaan Energia.

– Hafslund Marked har opparbeidet en solid markedsposisjon som den femte største strømleverandøren i Norden, med stabile og solide resultater. En børsnotering av Hafslund Marked vil gi selskapet direkte tilgang til aksjemarkedet, og understøtte selskapets nordiske vekststrategi, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Energisektoren står foran betydelige endringer i rammevilkårene i årene fremover. Innføring av nye automatiske målere (AMS) for alle nettkunder og en nasjonal elhub vil gjøre skillet mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet enda tydeligere.

Strømsalgsvirksomheten har en annen verdikjede og et annet geografisk nedslagsfelt enn Hafslunds øvrige virksomhet. Stordriftsfordelene innen strømsalg vil øke ytterligere.

– Et selvstendig Hafslund Marked vil kunne rendyrke forretningsmodellen, styrke konkurransekraften og vekstmulighetene, og gjøre virksomheten enda bedre i stand til å møte endringer i markedet, sier visekonsernsjef i Hafslund og konserndirektør Marked Kari Ekelund Thørud.

Gitt hensiktsmessige markedsforhold har Hafslund som ambisjon å gjennomføre en børsnotering i løpet av 2016. 

–En børsnotering vil tilby potensielle aksjonærer en rendyrket aksje innen strømsalg, samt bedre synliggjøre verdiene i Hafslund-konsernets kapitaltunge virksomhetsområder, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund ASA
Oslo, 9. desember 2015

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no
Konserndirektør Økonomi og finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker