Hafslund - Invitasjon til presentasjon av 1. kvartal 2016

Hafslund presenterer resultatene for 1. kvartal 2016 tirsdag 3. mai kl. 09.00. Aksjonærrapporten for 1. kvartal 2016 blir offentliggjort samme dag cirka kl. 08.00.

Resultatpresentasjonen blir avholdt på norsk på Hotel Continental i Stortingsgata 24-26 i Oslo og vil være tilgjengelig via web-cast på www.hafslund.no.

For påmelding til resultatpresentasjonen, send en e-post til red@hafslund.no.

Hafslund ASA
Oslo 25. April 2016