Hafslund - Invitasjon til presentasjon av 1. kvartal 2017

Hafslund presenterer resultatene for 1. kvartal 2017 onsdag 3. mai kl. 09.00. Aksjonærrapporten for 1. kvartal 2017 blir offentliggjort samme dag cirka kl. 08.00.

Resultatpresentasjonen blir avholdt på norsk på Hotel Continental i Stortingsgata 24-26 i Oslo og vil være tilgjengelig via web-cast på www.hafslund.no.

For påmelding til resultatpresentasjonen, vennligst følg linken https://www.hafslund.no/ir.

Hafslund ASA
Oslo 27. april 2017