Hafslund - Invitasjon til presentasjon av 2. kvartal 2016

Hafslund presenterer resultatene for 2. kvartal 2016 tirsdag 12. juli kl. 09.00. Aksjonærrapporten for 2. kvartal 2016 blir offentliggjort samme dag cirka kl. 08.00.

Resultatpresentasjonen blir avholdt på norsk i Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144 i Oslo og vil være tilgjengelig via web-cast på www.hafslund.no.

For påmelding til resultatpresentasjonen, send en e-post til red@hafslund.no.

Hafslund ASA
Oslo 5. juli 2016