Hafslund - Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2012

Hafslund presenterer resultatene for 3. kvartal 2012 torsdag 25. oktober kl. 09.00. Aksjonærrapport for 3. kvartal 2012 blir offentliggjort samme dag cirka kl. 08.00.

Resultatpresentasjonen blir avholdt på norsk på Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144 på Skøyen i Oslo og vil være tilgjengelig via web-cast på
www.hafslund.no.

For påmelding til resultatpresentasjonen, send en e-post til
red@hafslund.no.

Hafslund ASA
Oslo 16. oktober 2012