Hafslund - Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2012

Hafslund presenterer resultatene for 3. kvartal 2012 torsdag 25. oktober kl. 09.00. Aksjonærrapport for 3. kvartal 2012 blir offentliggjort samme dag cirka kl. 08.00.

Resultatpresentasjonen blir avholdt på norsk på Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144 på Skøyen i Oslo og vil være tilgjengelig via web-cast på
www.hafslund.no.

For påmelding til resultatpresentasjonen, send en e-post til
red@hafslund.no.

Hafslund ASA
Oslo 16. oktober 2012

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner