Hafslund - Invitasjon til presentasjon av 4. kvartal 2014

Hafslund presenterer resultatene for 4. kvartal 2014 onsdag 4. februar kl. 09.00. Aksjonærrapporten for 4. kvartal 2014 blir offentliggjort samme dag cirka kl. 08.00.

Resultatpresentasjonen blir avholdt på norsk på Hotel Continental i Stortingsgata 24-26 i Oslo og vil være tilgjengelig via web-cast på www.hafslund.no.

For påmelding til resultatpresentasjonen, send en e-post til red@hafslund.no.

Hafslund ASA
Oslo 27. januar 2015