Hafslund - Kristin Lian ny konserndirektør for Nett

Kristin Lian (f. 1974) blir ny konserndirektør for Nett i Hafslund og administrerende direktør for Hafslund Nett AS fra 1. mars.

Lian har vært direktør for Netteier i Hafslund Nett siden desember 2010, der hun blant annet hadde ansvaret for investeringsbeslutninger og utbygging av Hafslunds distribusjons- og regionalnett. Lian har tidligere vært direktør for Plan i Hafslund Nett og avdelingsleder på Hafslund Driftssentral. Lian startet i Viken Energinett i 1999 som senere ble del av Hafslund Nett.

Lian er utdannet sivilingeniør elkraftteknikk ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Jens Auset trer ut av konsernledelsen, og går til andre oppgaver i konsernet.

Hafslund ASA
Oslo, 1. mars 2013

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef, Finn Bjørn Ruyter, tlf. +47 911 38 199
Konserndirektør Nett, Kristin Lian, tlf. +47 901 27 215
Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland, tlf. +47 917 63 491

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner