Hafslund - Langsiktig lån fra Den nordiske investeringsbank

Hafslund ASA har inngått avtale om et nytt lån fra Den nordiske investeringsbank (NIB).

Lånet er på 700 millioner kroner, og har en løpetid på 15 år, med avdrag fra år 5 til 15. Lånet er øremerket del-finansiering av automatiske strømmålere for nettkunder i Hafslund Nett sitt konsesjonsområde i Oslo og omliggende kommuner.

Hafslund ASA
Oslo, 25
. november 2015

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner