Hafslund - Meldepliktig handel

Konserndirektør Produksjon og primærinnsider Anders Østby har i dag kjøpt 3.000 B-aksjer (kurs 48,50 kroner) i Hafslund ASA. Østby eier etter dette 0 A-aksjer og 3.437 B-aksjer i Hafslund ASA.

Hafslund ASA
Oslo, 8
. februar 2013