Hafslund - Meldepliktig handel

Alle fast ansatte i Hafslund-konsernet er tilbudt å kjøpe B-aksjer i Hafslund ASA for NOK 7 500,-, NOK 15 000,- eller NOK 25 000,- før 20 prosent rabatt av gjennomsnittlig volumvektet markedskurs i perioden 8. juni til 17. juni 2015. Totalt ble det den 17. juni 2015 overført 155 402 B-aksjer til ansatte i Hafslund, hvorav 7 439 B-aksjer til primærinnsidere. Aksjene er eksklusive rabatt overført til NOK 58,06 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne B-aksjer 265 009. Selskapet eier 1 A-aksje.

Følgende primærinnsidere har ved utløpet av bestillingsperioden, den 17. juni, kjøpt Hafslund B-aksjer og vil etter dette, direkte og indirekte, eie:

Hafslund ASA
Oslo, 18. juni 2015

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner