Hafslund - Meldepliktig handel

Alle fast ansatte i Hafslund-konsernet er tilbudt å kjøpe B-aksjer i Hafslund ASA for NOK 7 500,-, NOK 15 000,- eller NOK 25 000,- før 20 prosent rabatt av gjennomsnittlig volumvektet markedskurs i perioden 8. juni til 17. juni 2015. Totalt ble det den 17. juni 2015 overført 155 402 B-aksjer til ansatte i Hafslund, hvorav 7 439 B-aksjer til primærinnsidere. Aksjene er eksklusive rabatt overført til NOK 58,06 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne B-aksjer 265 009. Selskapet eier 1 A-aksje.

Følgende primærinnsidere har ved utløpet av bestillingsperioden, den 17. juni, kjøpt Hafslund B-aksjer og vil etter dette, direkte og indirekte, eie:

Hafslund ASA
Oslo, 18. juni 2015