Hafslund - Meldepliktig handel

Konsernsjef og primærinnsider Finn Bjøn Ruyter har i dag kjøpt 7.077 A-aksjer (kurs 57,89 kroner) i Hafslund ASA. Ruyter eier etter dette 12.077 A-aksjer og 6.030 B-aksjer i Hafslund ASA.

Hafslund ASA
Oslo, 2
. september 2015