Hafslund - Meldepliktig handel

Konserndirektør økonomi og finans og primærinnsider Heidi Ulmo har i dag kjøpt 10.000 A-aksjer (kurs 56,67 kroner) i Hafslund ASA. Ulmo eier etter dette 13.000 A-aksjer og 7.030 B-aksjer i Hafslund ASA.

Hafslund ASA
Oslo, 16
. september 2015