Hafslund - Meldepliktig handel

Konserndirektør Produksjon og primærinnsider Anders Østby har i dag kjøpt 3.000 A-aksjer (kurs 56,75 kroner) og 3.000 B-aksjer (kurs 56,25) i Hafslund ASA. Østby eier etter dette 3.000 A-aksjer og 7.467 B-aksjer i Hafslund ASA.

Hafslund ASA
Oslo, 17
. september 2015