Hafslund - Meldepliktig handel - Salg av aksjer i Infratek ASA

Det vises til flaggemelding/melding om meldepliktig handel sendt av Hafslund ASA ("Hafslund") den 26. juni 2013 vedrørende inngått avtale med fond som forvaltes av investeringsselskapet Triton ("Triton"), om å selge hele Hafslunds beholdning på 27.652.360 aksjer i Infratek ASA ("Infratek" eller "Selskapet"), tilsvarende 43,3% av alle utestående aksjer i Infratek, til en pris på NOK 14 per aksje.

Den eneste betingelsen til avtalen var godkjennelse fra konkurransemyndighetene i Norge og Sverige. Som kommunisert via børsmelding henholdsvis den 22. juli 2013 og den 23. juli 2013, har norske og svenske konkurransemyndigheter godkjent salget.

Transaksjonen ble gjennomført 26. juli 2013.

Hafslund eier etter gjennomføringen av salget ingen aksjer i Infratek.

Kari E. Thørud, visekonsernsjef og konserndirektør i Hafslund, er representert i styret i Infratek.

Hafslund ASA

Oslo, 26. juli 2013

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.