Hafslund - Meldepliktig handel - Salg av aksjer i Infratek ASA

Det vises til flaggemelding/melding om meldepliktig handel sendt av Hafslund ASA ("Hafslund") den 26. juni 2013 vedrørende inngått avtale med fond som forvaltes av investeringsselskapet Triton ("Triton"), om å selge hele Hafslunds beholdning på 27.652.360 aksjer i Infratek ASA ("Infratek" eller "Selskapet"), tilsvarende 43,3% av alle utestående aksjer i Infratek, til en pris på NOK 14 per aksje.

Den eneste betingelsen til avtalen var godkjennelse fra konkurransemyndighetene i Norge og Sverige. Som kommunisert via børsmelding henholdsvis den 22. juli 2013 og den 23. juli 2013, har norske og svenske konkurransemyndigheter godkjent salget.

Transaksjonen ble gjennomført 26. juli 2013.

Hafslund eier etter gjennomføringen av salget ingen aksjer i Infratek.

Kari E. Thørud, visekonsernsjef og konserndirektør i Hafslund, er representert i styret i Infratek.

Hafslund ASA

Oslo, 26. juli 2013