Hafslund - Meldepliktig handel -korreksjon

Det vises til børsmelding sendt ut i dag kl 8.50. Vedlagt følger oversikt over primærinnsidere som ved utløpet av bestillingsperioden, den 17. juni, har kjøpt Hafslund B-aksjer, samt deres beholdning av A- og B-aksjer.

Hafslund ASA
Oslo, 18. juni 2015