Hafslund - Meldepliktige handler

Konsernsjef og primærinnsider Finn Bjørn Ruyter har i dag kjøpt 5.000 B-aksjer (kurs 46,70 kroner) i Hafslund ASA. Ruyter eier etter dette 5.000 A-aksjer og 5.100 B-aksjer i Hafslund ASA.

Konserndirektør Økonomi og finans og primærinnsider Heidi Ulmo har i dag kjøpt 6.000 B-aksjer (kurs 46,70 kroner) i Hafslund ASA. Ulmo eier etter dette 0 A-aksjer og 6.000 B-aksjer i Hafslund ASA.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt og primærinnsider Johan Chr. Hovland har i dag kjøpt 4.000 B-aksjer (kurs 46,70 kroner) i Hafslund ASA. Hovland eier etter dette 0 A-aksjer og 4.000 B-aksjer i Hafslund ASA.

Hafslund ASA
Oslo,
1. november 2012

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.