Hafslund – Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Hafslund ASA

Styret i Hafslund ASA har i møte 8. februar 2017 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte for 2016 på NOK 3,25 per aksje.

Utbyttebeløp: NOK 3,25 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 3. mai 2017
Ex-dato: 4. mai 2017
Record Date (eierregisterdato): 5. mai 2017
Betalingsdato: 19. mai 2017
Vedtaksdato: 3. mai 2017

Hafslund ASA
Oslo, 9. februar 2017

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations, tel: 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.