Hafslund – Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Hafslund ASA

Styret i Hafslund ASA har i møte 10. mars 2016 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte for 2015 på NOK 3,00 per aksje.

Utbyttebeløp: NOK 3,00 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 3. mai 2016
Ex-dato: 4. mai 2016
Record Date (eierregisterdato): 6. mai 2016
Betalingsdato: 19. mai 2016
Vedtaksdato: 3. mai 2016

Øvrig informasjon: Merk at Record Date er korrigert i forhold til datoen oppgitt i «Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2016» sendt ut kl. 12.00 den 12 april 2016.

Hafslund ASA
Oslo, 12. april 2016

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations, tel: 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner