Hafslund – Nytt fem-års obligasjonslån

Hafslund ASA har emittert et obligasjonslån med løpetid 28. mai 2014 til 28. mai 2019. Lånet har flytende kupong 3 mnd Nibor +62 bsp, første transje av lånet er på 400 millioner kroner.

Hafslund ASA
Oslo, 9. mai 2014

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135