Hafslund – Nytt fem-års obligasjonslån

Hafslund ASA har emittert et obligasjonslån med løpetid 17. september 2014 til 17. september 2019. Lånet har flytende kupong 3 mnd Nibor +53 bsp, første transje av lånet er på 300 millioner kroner.

Hafslund ASA
Oslo, 2. september 2014

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135