Hafslund – Nytt to-års obligasjonslån

Hafslund ASA har emittert et obligasjonslån med løpetid 14.november 2012 til 14. november 2014. Lånet har flytende kupong 3 mnd Nibor + 93 bsp, første transje av lånet er på 300 millioner kroner.

Hafslund ASA
Oslo, 30. oktober 2012

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135