Hafslund - Ordinær generalforsamling 3. mai 2017

Hafslund ASA avholdt ordinær generalforsamling onsdag 3. mai 2017.

Signert protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2016 med 3,25 kroner per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 19. mai 2017 til aksjeeiere per 3. mai 2017.

Hafslund ASA
Oslo, 3. mai 2017

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations,

tel: 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.