Hafslund – Ordinær generalforsamling i Hafslund ASA

Innkalling og agenda til Hafslunds ordinære generalforsamling med vedlegg følger vedlagt. Dokumentene kan også lastes ned fra www.hafslund.no.

Generalforsamlingen avholdes på Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, torsdag 7. mai 2015 kl 17.00.

Innkalling til generalforsamlingen sendes aksjonærene i dag.

Hafslund ASA
Oslo, 16. april 2015

For ytterligere informasjon: Finansdirektør Ketil Wang, tel: 975 13 135.
E-post: ketil.wang@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.