Hafslund – Oslo bystyre har godkjent transaksjonene i Hafslund ASA

Det vises til børsmeldinger 26. april 2017 hvor det ble annonsert at Oslo kommune, gjennom et nytt heleid selskap, vil fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hafslund ASA som vil bli etterfulgt av en tvangsinnløsning. Transaksjonene ble godkjent i Oslo bystyre den 14. juni 2017 og er tidligere godkjent av konkurransemyndighetene i Norge, Sverige og Finland. Transaksjonene forventes gjennomført i 3. kvartal 2017.

Hafslund ASA
Oslo, 15. juni 2017

For ytterligere informasjon:

Heidi Ulmo, Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations, tlf. +47 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner