Hafslund – Oslo bystyre har godkjent transaksjonene i Hafslund ASA

Det vises til børsmeldinger 26. april 2017 hvor det ble annonsert at Oslo kommune, gjennom et nytt heleid selskap, vil fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hafslund ASA som vil bli etterfulgt av en tvangsinnløsning. Transaksjonene ble godkjent i Oslo bystyre den 14. juni 2017 og er tidligere godkjent av konkurransemyndighetene i Norge, Sverige og Finland. Transaksjonene forventes gjennomført i 3. kvartal 2017.

Hafslund ASA
Oslo, 15. juni 2017

For ytterligere informasjon:

Heidi Ulmo, Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations, tlf. +47 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslund.no