Hafslund - Oslo Energi Holding AS offentliggjør foreløpig resultat av frivillig tilbud

Det vises til frivillig tilbud fremsatt av Oslo Energi Holding AS om å erverve alle utestående aksjer i Hafslund ASA, se tilbudsdokument av 30. juni 2017. Akseptperioden i det frivillige tilbudet utløp 28. juni 2017 kl. 15:00 CET. Oslo Energi Holding AS har mottatt aksepter i det frivillige tilbudet for totalt 105.836.032 A-aksjer og 66.556.001 B-aksjer, som representerer omtrent 91,69 % av stemmene og 88,32 % av aksjekapitalen i Hafslund ASA.

Kalkulasjonen av antall aksjer som er omfattet av aksepter i det frivillige tilbudet er foreløpig og vil kunne bli gjenstand for justering i den verifikasjonsprosess som Pareto Securities AS nå foretar i egenskap av oppgjørsagent i det frivillige tilbudet. Det endelige resultatet vil bli offentliggjort straks det er bekreftet av oppgjørsagenten.

Oppgjør i det frivillige tilbudet vil bli gjennomført snarest mulig og senest 11. august 2017.

Oslo, 28. juli 2017

For ytterligere informasjon:

Pareto Securities Corporate Finance. Telefon +47 22 87 87 00.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner