Hafslund – Resultat 1. kvartal 2015: Stabil drift og resultatframgang

Report this content

Hafslund oppnådde i 1. kvartal et driftsresultat før avskrivinger på 777 mill, opp fra 755 mill i samme periode i fjor. Energietterspørsel og oppnådde kraftpriser er på nivå med fjoråret, mens kraftproduksjonen er langt lavere enn rekordproduksjonen i samme kvartal i fjor.

«Vi får nå resultater fra nettvirksomheten i Østfold som ble kjøpt i 2. kvartal i fjor. Sammen med stabil underliggende drift, og resultatfremgang i de øvrige områdene, oppveier det for nedgangen i resultat fra vannkraftvirksomheten», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Fjernvarmeproduksjonen var, som i samme kvartal i fjor, lav på grunn av mildt vær og energietterspørsel under normalen. Hafslund Varme øker nå salget til nye kunder ved blant annet å tilby de som skal bytte ut gamle oljefyrer et godt, fornybart alternativ.

Driftsresultatet for strømsalgsvirksomheten økte med 14 % fra samme kvartal i fjor.  

«Kampen mellom strømselskapene blir stadig hardere. For å møte konkurransen har strømselskapene introdusert ulike strømrelaterte fordelsprodukter. Ved utgangen av 1. kvartal har rundt halvparten av kundene slike avtaler. Det gir mer fornøyde kunder, og bedre resultater», sier Ruyter.

Det har vært relativt få driftsforstyrrelser i kraftnettet, først og fremst som følge av lite vind og nedbør. Nettvirksomheten i Østfold, som ble kjøpt i 2. kvartal i fjor, bidrar til resultatfremgang mot fjorårets 1. kvartal.

Integrasjonen av nettvirksomheten i Østfold går etter planen, og ventes avsluttet innen utgangen av 2015. Integrasjonen er et omfattende og krevende prosjekt. Samtidig har Nett siden nyttår inngått avtaler om kjøp av 700.000 automatiske strømmålere, og inngått kontrakter for installasjon av målere, infrastruktur og nettstasjonsovervåkning. Implementering av IT-systemer, testprogrammer og planlegging av installasjonen pågår for fullt.

«Det nedlegges et stort arbeid med høy kvalitet i hele organisasjonen», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Les rapporten på
www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA
Oslo, 7. mai 2015

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Dokumenter og linker