Hafslund – Resultat 1. kvartal 2016: God drift og solid resultatframgang

Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 971 millioner kroner, en forbedring på 194 millioner fra fjoråret. Det er resultatframgang i alle forretningsområder som følge av god drift, lavere driftskostnader, høy energietterspørsel og vekst i antall strømkunder.

- Resultatet er det beste for 1. kvartal justert for ekstraordinære forhold i Hafslunds historie. Høy energietterspørsel som følge av lavere temperaturer medvirker, men først og fremst ser vi resultatet av et kontinuerlig forbedringsarbeid i hele virksomheten over flere år, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund Netts driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) økte med 26 % fra 1. kvartal i 2015 til 384 millioner i år. Inntektene økte som følge av en økning i nettariffene fra 1. januar 2016, samt kaldt vær og høyere energileveranser. Hafslund ønsker å holde nettariffene stabile, og økningen er derfor den første siden desember 2010. Driftskostnadene er redusert med om lag 15 % fra 1. kvartal 2015.

- Kostnadsforbedringer i Hafslund Nett er viktig i effektivitetskonkurransen med andre nettselskaper, for å holde en lav nettleie til kundene, og for å gi god avkastning til aksjonærene. Samtidig står vi overfor en betydelig modernisering og digitalisering av nettet i årene framover, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Varme oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 285 millioner, en økning på 42 % fra samme kvartal i fjor. Fjernvarmeinntekten økte som følge av høyt effekt- og energiforbruk grunnet kaldt vær i januar.

- Vedlikeholdskostnadene har økt. Det skyldes primært økt innsats for å sikre rørsystemet, der vi dessverre har opplevd flere feil de siste årene, og nå i april en alvorlig ulykke, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Selv om økte vedlikeholdskostnader trekker noe ned, og kraftprisene, som påvirker inntektene, er på det laveste nivået siden 2007, er kvartalsresultatet det beste siden Hafslund ble eier av fjernvarmevirksomheten i 2007.

Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) for forretningsområdet Produksjon ble 95 millioner, en forbedring på 30 millioner fra samme kvartal i 2015. Spotprisen på kraft på Nord Pool Spot for prisområde NO1 var 23 øre/kWh i kvartalet, som var 1 øre lavere enn samme periode i fjor. Prissikring ga likevel en oppnådd kraftpris for kvartalet på 25 øre/kWh. Driftskostnadene er betydelig lavere enn samme kvartal i fjor, da fjoråret inkluderte forprosjekteringskostnader for det nye kraftverksaggregatet Vamma 12, samt høyere nettkostnader.

Forretningsområdet Marked fikk et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 208 millioner, en økning på 12 % fra samme kvartal i fjor. Resultatframgangen er et resultat av gode strømmarginer, økt salg av fordelsprodukter, og noe lavere driftskostnader.

Styret i Hafslund ASA har, etter et klart ønske fra majoritetsaksjonær Oslo kommune, besluttet å avslutte arbeidet med å børsnotere strømsalgsvirksomheten i 2016. Byrådet ønsker å se en slik endring i Hafslunds virksomhet i sammenheng med Oslo kommunes samlede eierskapsstrategi, som også innebefatter energisektoren.

- Det er mange ansatte som har gjort en stor innsats med å forberede for en utskillelse av Hafslund Marked. Mye av arbeidet vil uansett bli gjort som ledd i arbeidet med å tilpasse organisasjonen for å møte fremtidige rammevilkår. Samtidig fortsetter arbeidet med å forfølge strømsalgsvirksomhetens Nordiske vekststrategi, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA
Oslo, 3. mai 2016

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Leder finans og investor relations, Martin S. Lundby: tlf. 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.