Hafslund – Resultat 2. kvartal 2015: Høyeste resultat i 2. kvartal siden 2007

Hafslund oppnådde i 2. kvartal et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 684 mill. Det er 60 mill høyere enn samme kvartal i fjor, og det høyeste 2. kvartalsresultatet siden 2007. Resultat etter skatt ble 279 mill, tilsvarende 1,43 kroner per aksje.

Resultatforbedringen fra i fjor skyldes først og fremst driftsforbedringer, og vekst som følge av kjøpet av nettvirksomhet i Østfold i fjor. Prissikring av fjernvarme- og kraftproduksjon bidro til å dempe effekten av lave kraftpriser.

«Den jevne, kvartalsvise resultatfremgangen samtidig som kraftprisene synker, viser at forbedringsarbeidet i konsernet gir resultater. Samtidig vil endringene i rammevilkårene gjøre behovet for omstilling enda større fremover. Det gir muligheter vi skal utnytte til å styrke vår konkurransekraft», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund.

Nettvirksomheten viser stabil og god drift. Driftsresultatet før avskrivinger (EBITDA) forbedret seg med 20 mill fra samme kvartal i fjor til 330 mill. Integrasjon av nettvirksomheten i Østfold som ble overtatt i mai i fjor, går etter planen. I 2. kvartal ble alle kunde- og nettdata overført til Hafslunds systemer. Med den planlagte samordningen til en driftssentralfunksjon for hele Hafslund Nett sitt område i 3. kvartal, vil de viktigste milepælene i integrasjonsprosessen være gjennomført.

«Når integrasjonen av nettvirksomheten i Østfold er gjennomført som planlagt, vil Hafslund Nett ha fullt fokus på innføringen av AMS-målere med tilhørende IT-systemer», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Marked leverte et driftsresultat før avskrivinger på 133 mill, som er 10 mill bedre enn samme kvartal året før, og et godt resultat i et kvartal med lav energietterspørsel. Det pågår et omfattende arbeide for å etablere en effektiv driftsorganisasjon for videre vekst i Sverige og Finland.

2. kvartal er preget av sesongmessig lav etterspørsel etter fjernvarme. Fjernvarmevirksomheten oppnådde en EBITDA på 19 millioner, opp fra 9 mill i samme kvartal året før, først og fremst som følge av en kaldere vår/forsommer enn i fjor, og at kundevekst ga høyere energisalg.

Hafslunds vannkraftvirksomhet leverte en EBITDA på 121 mill, en reduksjon på 22 mill fra samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes både lavere kraftpris, og noe lavere produksjon i kraftverkene i Glomma. Som følge av prissikring av deler av forventet produksjon, ble oppnådd kraftpris 3 øre/kWh høyere enn tilhørende områdepris på Nordpool Spot.

«I juni var spotprisen i Oslo-området helt nede i 12 øre/kWh, som er det laveste nivået siden 2002. I lys av dette er det spesielt hyggelig at vi leverer et godt 2. kvartalsresultat», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA

Oslo, 10. juni 2015

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no