Hafslund – Resultat 2. kvartal 2015: Høyeste resultat i 2. kvartal siden 2007

Hafslund oppnådde i 2. kvartal et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 684 mill. Det er 60 mill høyere enn samme kvartal i fjor, og det høyeste 2. kvartalsresultatet siden 2007. Resultat etter skatt ble 279 mill, tilsvarende 1,43 kroner per aksje.

Resultatforbedringen fra i fjor skyldes først og fremst driftsforbedringer, og vekst som følge av kjøpet av nettvirksomhet i Østfold i fjor. Prissikring av fjernvarme- og kraftproduksjon bidro til å dempe effekten av lave kraftpriser.

«Den jevne, kvartalsvise resultatfremgangen samtidig som kraftprisene synker, viser at forbedringsarbeidet i konsernet gir resultater. Samtidig vil endringene i rammevilkårene gjøre behovet for omstilling enda større fremover. Det gir muligheter vi skal utnytte til å styrke vår konkurransekraft», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund.

Nettvirksomheten viser stabil og god drift. Driftsresultatet før avskrivinger (EBITDA) forbedret seg med 20 mill fra samme kvartal i fjor til 330 mill. Integrasjon av nettvirksomheten i Østfold som ble overtatt i mai i fjor, går etter planen. I 2. kvartal ble alle kunde- og nettdata overført til Hafslunds systemer. Med den planlagte samordningen til en driftssentralfunksjon for hele Hafslund Nett sitt område i 3. kvartal, vil de viktigste milepælene i integrasjonsprosessen være gjennomført.

«Når integrasjonen av nettvirksomheten i Østfold er gjennomført som planlagt, vil Hafslund Nett ha fullt fokus på innføringen av AMS-målere med tilhørende IT-systemer», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Marked leverte et driftsresultat før avskrivinger på 133 mill, som er 10 mill bedre enn samme kvartal året før, og et godt resultat i et kvartal med lav energietterspørsel. Det pågår et omfattende arbeide for å etablere en effektiv driftsorganisasjon for videre vekst i Sverige og Finland.

2. kvartal er preget av sesongmessig lav etterspørsel etter fjernvarme. Fjernvarmevirksomheten oppnådde en EBITDA på 19 millioner, opp fra 9 mill i samme kvartal året før, først og fremst som følge av en kaldere vår/forsommer enn i fjor, og at kundevekst ga høyere energisalg.

Hafslunds vannkraftvirksomhet leverte en EBITDA på 121 mill, en reduksjon på 22 mill fra samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes både lavere kraftpris, og noe lavere produksjon i kraftverkene i Glomma. Som følge av prissikring av deler av forventet produksjon, ble oppnådd kraftpris 3 øre/kWh høyere enn tilhørende områdepris på Nordpool Spot.

«I juni var spotprisen i Oslo-området helt nede i 12 øre/kWh, som er det laveste nivået siden 2002. I lys av dette er det spesielt hyggelig at vi leverer et godt 2. kvartalsresultat», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA

Oslo, 10. juni 2015

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.