Hafslund – Resultat 3. kvartal 2015: Godt resultat tross historisk lave kraftpriser

Hafslund oppnådde i 3. kvartal et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 663 millioner kroner (656 millioner). Resultatet er på nivå med fjoråret som følge av solid drift innen alle forretningsområder. Høyere produksjonsvolum og sikringshandler oppveier til dels at gjennomsnittlig spotpris i område NO1 var 10 øre per kWh, noe som er 60 prosent lavere enn samme periode i fjor. Resultat etter skatt på 237 millioner kroner (71 millioner) er en kraftig forbedring mot fjoråret som følge av lavere finanskostnader og negative engangsforhold i 2014. 

Driftsresultatet før avskrivinger (EBITDA) i Produksjon ble 121 millioner, en reduksjon på 21 millioner fra samme kvartal i 2014. Resultatet trekkes ned av de svært lave kraftprisene, men kompenseres delvis av mer nedbør og prissikring av produksjonsvolumer.

– Resultatene i 3. kvartal viser betydningen av å prissikre produksjonsvolumer i Produksjon og Varme for å motvirke svingninger i kraftprisene. Det jevner ut resultatene for konsernet som helhet, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund besluttet i september å investere 920 millioner i nytt kraftverksaggregat i Vamma. Investeringen gir om lag 220 GWh høyere og elsertifikatberettiget fornybar produksjon, utsatte investeringer i øvrig aggregatpark, og økt fleksibilitet ved fremtidig vedlikehold.

– Investeringen i Vamma er lønnsom selv med dagens lave kraftprisforventninger. I tillegg til å gi økt kraftproduksjon innebærer investeringen en modernisering av kraftverket som helhet, sier Ruyter.

Fjernvarmevirksomheten i Oslo leverte et tilfredsstillende resultat før avskrivinger (EBITDA) på 6 millioner (-9 millioner) i et kvartal med normalt lav energietterspørsel. De lave kraftprisene trekker resultatet ned, men også her bidrar sikringshandler positivt.

Forretningsområdet Marked leverte et godt resultat i et kvartal med lav energietterspørsel. Driftsresultatet på 122 millioner reflekterer god fremgang for strømsalgsvirksomheten, som følge av høyere marginer, lavere kostnader, og økt antall fordelsprodukter.

Driftsresultatet før avskrivinger (EBITDA) fra Nettvirksomheten på 350 millioner i 3. kvartal er preget av stabil drift, og er på nivå med fjorårets resultat i samme kvartal. Med normal energietterspørsel ut året forventes et driftsresultat for 2015 om lag 10 prosent høyere enn i 2014.

Hafslund inngikk 1. mai i fjor avtale om kjøp av nettvirksomhet med 100.000 kunder i Østfold. Integrasjonen av den nye virksomheten, med etablering av ny organisasjon, overføring av kundetjenester og etablering av felles driftssentral, er nå fullført.

– Integrasjonen av virksomheten i Østfold har skjedd raskt, med høy kvalitet og gode resultater. Det er lagt grunnlag for uttak av synergier på 45 millioner i 2016, økende til 60 millioner per år etter utrulling av AMS i 2018. Samtidig er det etablert en ny, kompetent organisasjon som står klar til å gjennomføre omfattende og krevende prosjekter i årene fremover, sier Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund Nett skal installere nye automatiske målere (AMS) hos om lag 700.000 kunder innen 1.1.2019. De første pilotkundene får nye målere før årsskiftet, mens ordinær utrulling starter neste sommer. Dette er et omfattende prosjekt med en kostnadsramme på 2,4 milliarder.

– Sammen med introduksjon av nye teknologikomponenter i nettet vil de automatiske strømmålerne bidra til en modernisering av strømforsyningen i Oslo, Akershus og Østfold, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport.

Hafslund ASA
Oslo, 22. oktober 2015


For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.