Hafslund – Resultat 3. kvartal 2016: Passerer en milliard i resultat per 3. kvartal

Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 3. kvartal på 255 millioner kroner, det beste resultatet i 3. kvartal siden 2007. For første gang siden 2007 passerer også resultatet etter skatt en milliard kroner (1 019 millioner) for årets tre første kvartal.

– Resultatutviklingen viser at vi hele tiden klarer å gjennomføre forbedringer som slår ut på bunnlinjen, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Nett oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 411 millioner, en forbedring på 61 millioner i forhold til samme kvartal i fjor. Driftskostnadene er 39 millioner kroner lavere enn samme kvartal i 2015.

– Nettvirksomheten leverer kostnadsforbedringer både ved uttak av synergier etter kjøpet av nettvirksomheten i Østfold, og pågående prosjekter for kostnadseffektivisering, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Varme oppnådde et driftsresultat før avskrivinger på minus 12 millioner, mot et positivt resultat på 6 millioner i samme kvartal i fjor. Fjernvarmeproduksjonen er normalt lav i kvartalet, og var 15 GWh lavere i kvartalet i år enn i fjor på grunn av høyere temperaturer. Driftskostnadene var 3 millioner over fjoråret hovedsakelig på grunn av tiltak for forbedring av kvaliteten i fjernvarmenettet.

Forretningsområdet Produksjon oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 113 millioner, mot 119 millioner i samme periode i fjor. Oppnådd kraftpris var 20 øre/kWh i kvartalet, mot 17 øre/kWh i samme kvartal i fjor, mens vannkraftproduksjonen var 22 prosent lavere.

Arbeidene på det nye aggregatet på Vamma kraftverk følger planen mot ferdigstillelse til vårflommen 2019. Akkumulert investering per 3. kvartal er 299 millioner, av en samlet investeringsramme på 920 millioner.

Forretningsområdet Marked oppnådde et resultat før avskrivinger (EBITDA) på 131 millioner, mot 145 millioner i samme kvartal i fjor. Det er et godt resultat i et kvartal med normalt lav energietterspørsel. Økt markedsaktivitet og noe lavere marginer trekker resultatet ned. Antallet kunder er økt med 39 000 til 1 084 000 siden 3. kvartal i fjor.

Hafslunds rolle i det grønne skiftet

Hafslund tar aktivt del i det grønne skiftet. Investeringen i moderniseringen av Vamma gir 230 GWh ny fornybar kraft i året. Samtidig nærmer investeringene seg 1 milliard kroner årlig i oppgradering av nettet for å legge til rette for elektrifisering og økt befolkningsvekst. De 700 000 nye automatiske målerne vi installerer hos kundene vil digitalisere strømnettet, gi kundene nye muligheter til energisparing, og økt leveringskvalitet. Salget av fjernvarme, og nå også fjernvarme til kjøling, øker i takt med utfasingen av oljefyringsanlegg i bygårder i Oslo.

– Hafslund har investert i grønne og fornybare løsninger i mange år. Hafslund er i dag fornybar i alle forretningsområdene, og vi leverer produkter og tjenester som gjør kundene i stand til å erstatte fossil energi med fornybar fjernvarme og strøm. Hafslund er en helt sentral tilrettelegger for overgangen til et fornybart samfunn, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Konsernsjefen gjennomgår Hafslunds rolle i det grønne skiftet på dagens resultatpresentasjon.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA
Oslo, 25. oktober 2016

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Leder finans og investor relations, Martin S. Lundby: tlf. 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.