Hafslund – Søknad om strykning fra notering

Oslo Energi Holding AS har i dag gjennomført tvungen overføring av resterende aksjer i Hafslund ASA. Det er deretter gjennomført ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA som blant annet traff følgende vedtak:

Strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Selskapet skal snarest søke Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs i henhold til børsloven § 25, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1 (4).»

Generalforsamlingens vedtak var enstemmig. Øvrige vedtak på generalforsamlingen gjelder gjennomføringen av den reorganisering av Hafslund som er nærmere beskrevet i tilbudsdokument av 30. juni 2017 og relatert dokumentasjon.

Hafslund ASA har på basis av nevnte vedtak sendt søknad om strykning.

Oslo, 3. august 2017