Hafslund – Søknad om strykning fra notering

Oslo Energi Holding AS har i dag gjennomført tvungen overføring av resterende aksjer i Hafslund ASA. Det er deretter gjennomført ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA som blant annet traff følgende vedtak:

Strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Selskapet skal snarest søke Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs i henhold til børsloven § 25, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1 (4).»

Generalforsamlingens vedtak var enstemmig. Øvrige vedtak på generalforsamlingen gjelder gjennomføringen av den reorganisering av Hafslund som er nærmere beskrevet i tilbudsdokument av 30. juni 2017 og relatert dokumentasjon.

Hafslund ASA har på basis av nevnte vedtak sendt søknad om strykning.

Oslo, 3. august 2017

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner