Hafslund – Tilbakekjøp av obligasjonslån

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 132 millioner i FRN Hafslund ASA 2013/2017 – ISIN NO 001 0694821, HNA127. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 138 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 23. mars 2017

For ytterligere informasjon:
Martin Lundby, leder Finans & Investor Relations, tel. 416 14 448